Hyvinvointivalmennuksella kokonaisvaltaista hyvinvointia

06.01.2021

Pitkäkestoisella hyvinvointivalmennuksella on mahdollista saavuttaa merkittäviä tuloksia monilla hyvinvoinnin osa-alueilla. Valmennuksen tuloksia voidaan seurata oirekartoituslomakkeella, joka selkeästi osoittaa edistyksen. Kuuden kuukauden kestoisessa valmennuksessa olleella asiakkaallani lomakkeen kokonaispistemäärä laski valmennuksen aikana huimat 62% osoittaen toipumista erityisesti ajatustoiminnan, painon, tunteiden ja ihon osa-alueilla. 

Kolmen pienen lapsen yrittäjä-äiti oli äskettäin minulla kuuden kuukauden kestoisessa hyvinvointivalmennuksessa. Toteutimme valmennuksen pääosin etänä videoyhteydellä, kerran tapasimme fyysisen hoidon merkeissä. Pääfokus valmennuksessa oli traumatyöskentelyssä. Kehoon varastoituneet traumat aiheuttivat asiakkaalle monenlaisia niin fyysisiä, psyykkisiä kuin emotionaalisiakin oireita, joiden muutosta mittasimme valmennuksen aikana oirekartoituslomakkeella. 

Huom! Kuva ei liity valmennustilanteeseen
Huom! Kuva ei liity valmennustilanteeseen

Lähtötilanne

Lähtötilanteessa oirekartoituslomakkeessa voimakkaimmin esiin nousseita oireita olivat mm. keskittymis- ja oppimisvaikeudet, vatsantoimintaongelmat, väsymys ja rauhattomuus, mielialanvaihtelut, ruoka-aineriippuvuudet sekä iho-ongelmat. Asiakkaalla ilmeni kaikilla näillä osa-alueilla vaikeita/vaikeahkoja oireita joko jatkuvasti tai ajoittain niin, että ne häiritsivät hänen elämäänsä. Lasten kanssa pinna oli usein katkeamispisteessä ja työn ja perhe-elämän yhdistäminen oli energianpuutteen vuoksi haastavaa.

Hienojen tulosten saavuttaminen

Ryhdyimme kesäkuussa toimeen korjaten ensin energeettisiä perusasioita ja valmennuksen edetessä sukelsimme koko ajan syvemmälle ja syvemmälle ongelmien aiheuttajien todellisiin juurisyihin, joista yksi merkittävä lähes kenellä tahansa meistä on kehoon varastoitunut stressi. Toipuminen on prosessi, jota ei voi pakottaa tapahtuvaksi liian nopeasti - sen vuoksi sille on hyvä antaa aikaa. 

Aloimme nopeasti saavuttaa edistystä 'pinnallisemmissa' oireissa; esimerkiksi vatsan toiminta tasapainottui jo heti valmennuksen alkutaipaleella. Myös tunteiden vuoristorata lähti pian helpottumaan ja pään sisäinen 'melu' rauhoittumaan. 

Vatsan toiminta tasapainottui jo heti valmennuksen alkutaipaleella. 

Syvälle kehoon luotaavassa valmennuksessa on normaalia, että kehoon syvälle hautautuneiden asioiden pintaan nostaminen tuo esiin aikaisempia, tai jopa aikaisemmin tiedostamattomia, ongelmia. Tämä tapahtui tälläkin kertaa; valmennuksen kuluessa asiakas alkoi kärsimään voimakkaista kivuista koko oikealla puolella kehoa, keskittyen erityisesti hartian seutuun. Usein kipujen taustalla on lihaslukkoja, jotka voivat syntyä ihan täysin psyykkisistä ja emotionaalisista syistä, ilman että taustalla on mitään fyysistä. 

Lihaslukkoja ei pysty etänä paikantamaan ja hoitamaan, joten tässä kohtaa koimme tarpeelliseksi tehdä yhden fyysisen hoidon. Asiakkaan kiputilat koko oikealla puolella kehoa selittyivät sillä, että hänellä oli tällä puolella kehoa useimmat lihakset lukossa. Availimme siis lihaslukkoja sarjatyönä ja sen jälkeen asiakas voi niin fyysisesti kuin psyykkisestikin paljon paremmin. 

Asiakkaan kiputilat koko oikealla puolella kehoa selittyivät sillä, että useimmat lihakset tällä puolella kehoa olivat lukossa. 

Paljon ehdittiin käydä asioita puolessa vuodessa läpi ja tulokset todella näkyivät oirekartoituksessa. Ajatustoimintaan liittyvien oireiden pistemäärä putosi 15:stä 4:ään, jatkuva ripulointi muuttui ajoittaisiksi vähäisiksi oireiksi, iho toipui, kärsivällisyys niin lasten kanssa kuin muutenkin elämässä on nyt ihan eri luokkaa kuin aikaisemmin ja mieli huomattavasti levollisempi.  

Kokonaisvaltaista hyvinvointia

Oirekartoituksen kokonaispistemäärä laski 77:stä 29:ään, mikä kuvastaa kokonaisvaltaista muutosta parempaan niin fyysisesti, psyykkisesti kuin emotionaalisestikin. Juuri tämä on hyvinvointivalmennukseni tarkoitus, joten onnistuimme hienosti! Asiakkaani sai kaipaamaansa elämänlaadun parannusta ja itse sain lisävahvistusta sille, että Eden Energy Medicine -tekniikat toimivat loistavasti myös etävalmennuksessa. 

Onko sinulla pitkäaikaisia terveydellisiä ja hyvinvoinnillisia haasteita elämässäsi, joihin kaipaisit muutosta? Kuten (tämänkin) asiakkaani kokemus osoittaa, muutos on mahdollinen, kun vaan ryhtyy tekemään asialle jotain. Jos koet, että Energy Medicineen pohjautuva hyvinvointivalmennus voisi olla sinulle avuksi, ota yhteyttä niin käydään yhdessä läpi, miten voisin auttaa sinua. 


Saatat olla kiinnostunut myös näistä:

Mitä Energy Medicine on?

Stressin purkaminen Energy Medicine -tekniikoiden avulla